Kontakt os i dag

Til de unge

Kære unge

Når du flytter ind på Storskoven, er vores vigtigste opgave at du oplever at blive inddraget i eget liv.

Det betyder som det første, at du får muligheden for at indrette dit eget værelse og har mulighed for at have et privatliv. Det vil sige, at du får retten til at bestemme hvem, der må komme ind på dit værelse og hvornår. Det er vigtigt for os, at du har muligheden for at trække dig til eget værelse, hvor du kan have følelsen af at føle dig tryg.

Alle unge i DSI Storskoven vil blive tildelt en til to kontaktpædagoger. Kontaktpædagogernes opgave er at du inddrages og har medbestemmelse i din anbringelse. Det betyder, at du vil blive inddraget i planlægningen af dagen og hverdagsopgaver som f.eks. tøjvask, rengøring, fritidsaktiviteter og kontakt til venner og familie. Du vil i samarbejde med dine kontaktpædagoger lave en ugeplan hvor dine praktiske gøremål vil fremgå. Derudover vil du opleve at blive inddraget i alle møder som omhandler din anbringelse.

Vi ved, at det er vigtigt for din trivsel at du har en god relation til personalet. Du vil derfor opleve, at personalet viser engagement i dit liv og tager initiativ til aktiviteter og prioriterer én-til-én kontakt som f.eks. livshistorietur, shoppetur eller ture som vedrører dine hobbyer. Det er vigtigt for os, at du oplever at du kan fortælle personalet alt. Personalet er nemlig indstillet på at gå rigtig langt for at hjælpe dig og er vant til at konflikthåndtere unges udfordringer, uanset karakter.

Personalet vil også hjælpe dig med at deltage i fritidsaktiviteter – både på og udenfor Storskoven. Det kan være at du gerne vil i ungdomsklub, gå til fodbold, ridning eller i træningscenter. Personalet skal nok hjælpe dig med transport, vise interesse og deltage når det er muligt. Du vil derudover opleve at der afholdes ungemøder på institutionen hvor du har mulighed for at ytrer dine meninger, men også komme med forslag til aktiviteter.

Det er vigtigt for os og dig at din hverdag er struktureret med beskæftigelse – enten med skole eller praktikforløb. Dine kontaktpædagoger og lærerne i skolen, vil hjælpe dig med at din skolegang eller dit praktikforløb er tilpasset det som du er god til eller interesserer dig for. Du skal vide, at personalet tror på, at du gør dit bedste for at passe din beskæftigelse – også selvom det til tider kan være svært.

Du skal vide, at Storskoven altid støtter op om din kontakt til din familie. Dine kontaktpædagoger vil løbende informere dine forældre om alle de gode historier fra din hverdag. Hvis du skal besøge dine forældre eller andet familie vil Storskoven altid være behjælpelige med transport. Din familie er derudover meget velkomne til at besøge dig på Storskoven ligesom de vil blive inviteret til årlige arrangementer som f.eks. dimission.

Kære ung, vi håber, at du ved at læse dette afsnit har fået lidt indsigt i hverdagen på Storskoven. Hvis du har nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os.

De bedste hilsner

DSI Storskoven