Kontakt os i dag

Til børne- og ungerådgiver

I DSI Storskoven vægter vi matching af unge og vores afdelinger højt. Det er vigtigt at et ophold på DSI Storskoven kommer godt fra start, det er forstander som varetager visitationsprocessen mellem anbringende myndighed og DSI Storskoven.

Alle henvendelser omkring visitation bedes rettes til Forstander Mikkel Røssel tlf: 31776741 eller mail: mikkel@storskoven.com Mailen er sikker.

Ved visitation fremsendes alle tilgængelige sagsakter omkring den unge. Akterne vil blive nærlæst, de vigtigste beskrivelser udvælges, sammenfattes og præsenteres efterfølgende for den øvrige ledelsesgruppe som drøfter om der er match med en af DSI Storskovens afdelinger. Såfremt det vurderes, at der er et match, meddeles dette til anbringende myndighed hvorefter den unge vil blive inviteret på forbesøg hvor den unge får mulighed for at se sit kommende værelse, Storskovens faciliterer, møde dele af personalet samt besøge vores interne skole. Vi vægter forbesøget højt idet det ikke kun er os der skal sige ja til den unge, vigtigst af alt skal den unge kunne se sig selv i vores omgivelser.

Hvis forbesøget forløber planmæssigt, vil der blive inviteret til indskrivningsmøde hvor den unge, forældre, andre relevante samarbejdspartnere, børne- og ungerådgiver, visitator og kontaktpædagog(er) deltager. På mødet fremlægges handle- og samværsplan, ligesom medicin og generelle aftaler drøftes.

I tilfælde af, at der ikke vurderes et match, bistår DSI Storskoven gerne med at anbefale alternative støttende indsatser.

Priskatalog 2024 DSI Storskoven

Ophold:

                                                 Dag                                     Måned                               

Storskoven                         2873,75 kr.                           87410 kr.

Lilleskoven                          3235 kr.                               98399 kr.

Nordskoven                        3235 kr.                               98399 kr.

Stationsvej 23                     2764,97 kr.                         84101 kr.

Stationsvej 25                     2764,97 kr.                         84101 kr.

Tallerupvej 23                    2873,75 kr.                           87410 kr.

Søndergade 54                   2873,75 kr.                         87410 kr.

 

Ekstra 1:1 støtte koster 350 kr./time

 

Undervisning:

Skole                                   893,94 kr.                           27667,00 kr.

STU                                                                                   25383,12 kr.