Kontaktperson og mentor

Særlig for STU på Storskoven vil der under hele uddannelsesforløbet være tilknyttet en fast kontaktperson og altid være en mentor ved opstart af nye tiltag. Kontaktpersonen og mentoren kan i nogle tilfælde være samme person, hvis det anses for gavnligt for forløbet.

Det er kontaktpersonens opgave at have den daglige kontakt med den unge. Det er også kontaktpersonen opgave, at have eller skabe en positiv kontakt med den unges netværk, herunder forældre, værge, bosted og sagsbehandlere.

I samarbejde med den unge udformer kontaktpersonen undervisningsplanen efter de 12 ugers afklaring.

I forbindelse med virksomhedspraktikker er det mentoren, som skal forsøge at skabe en ramme for praktikforløbet, således at den unge trives og fungerer med de begrænsninger, fordomme og udfordringer, som den unge eventuelt mødes af i virksomhedspraktikken. Det er samtidig mentorens opgave stille og roligt at overlade den unge til selv at kunne klare udfordringerne.

Mentorordning | Storskoven