Målgruppe

Tilbuddet er rettet mod unge mellem 18 og 23 år, der har dårlige sociale kompetencer og måske også har et tidligere eller begyndende misbrugsproblem. De unge har brug for massiv støtte i hverdagen og har så dårlige sociale kompetencer og så uhensigtsmæssige overlevelsesstrategier, at de ikke er i stand til at fungere sammen med andre. Deres selvbillede og opfattelse af deres omverden er i vidt omfang irrationelt og urealistisk. De mistolker andre og bliver selv misforstået, hvilket gør, at de konstant er i alarmberedskab og kan virke enten aggressive og konfliktsøgende eller indadvendte og sky, når de er sammen med andre mennesker. Der er altså tale om utilpassede unge.

Målgruppen er typisk kendetegnet ved ikke at være intelligens- og modenhedsmæssigt alderssvarende. Målgruppens funktionsniveau og skolefærdigheder varierer, men ligger typisk omkring eller under 5. klassetrin. Tilbuddet retter sig derfor i særdeleshed til unge, som kun vanskeligt fungerer i større sociale sammenhænge og som profiterer af et lille, trygt og anerkendende læringsmiljø.

Målgruppe | Storskoven