STU

UNDERVISNING OG INDHOLD

Obligatoriske fag i Storskovens skoles STU er fag eller forløb, hvor der tages udgangspunkt i den personlige og sociale udvikling. Disse fag/forløb vi være obligatorisk gennem hele STU forløbet.

Vejledning og sparring
Vejledning og sparring vil være et obligatorisk forløb som den unge skal deltage i hver uge. På dette forløb vil der være en kognitiv tilgang, som skal udfordre den unge på, hvordan hverdagen opfattes og opgaver udføres.

I løbet af de to første år gennemføres følgende obligatoriske kurser:

  • Førstehjælp
  • Bo-træning og økonomi
  • Krop, ernæring og personlig livsstil

Andre fag 
De resterende fag på STU forløbet tilrettelægges efter den unges behov og potentiale og er ikke nødvendigvis obligatoriske gennem hele forløbet.

Undervisningen i nedenstående fag tager udgangspunkt i elevens interesser, behov og niveau og er, så vidt muligt, knyttet til hverdagspraksis.

Dansk: Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger. Der arbejdes med læseforståelse, brevskrivning, afkodning, genreforståelse mm., lytte og tage del i debat og samtale. Der er mulighed for særligt støttende forløb i forhold til dysleksi og andre særlige behov.

Matematik: Undervisningen tager afsæt i elevens faglige standpunkt og vil som udgangspunkt være individuelt tilrettelagt. Hovedvægten lægges på tilegnelse af de fire regnearter. Desuden kan eleven opnå at blive fortrolig med netbank og håndtering af personlig økonomi herunder budgetlægning, betaling af regninger, betalingsservice og andre praktiske økonomiske forhold.

Engelsk: De unge har mulighed for at lære engelsk gennem samtale, sproglege, film, internet m.m. Undervisningen foregår ud fra den enkelte deltagers niveau.

Praktikforløb
I løbet af uddannelsen skal den unge i praktik. Det kan være på en arbejdsplads eller på en uddannelsesinstitution. Praktik-periodernes længde afklares med praktiksted og den unge. I praktikken følges den unge af sin mentor/kontaktperson så længe det skønnes nødvendigt for den unge og for virksomheden.

Kurser
I forbindelse med den unges uddannelsesplan kan der være relevante kurser at tilbyde den unge. Det kan være:

  • Hygiejnebevis
  • Truckcertificat
  • Kørekort
  • Svejsekursus
  • Sikkerhedskursus

ORGANISATION OG MEDARBEJDERE

STU organisationen er kendetegnet ved, at forløbet tilrettelægges gennem den interne skoles leder, Stine Holm Madsen.

PRIS

Prisen for STU-forløb på Storskoven vil ligge på 21.500,- kr. pr. måned. Der kan tilkøbes mulighed for at bo på samme adresse som Storskovens skole.

KONTAKT

Storskovens skole 64 76 18 30

STU | Storskoven