Pædagogik

Den Selvejende Institution Storskoven ønsker at skabe et alternativ til det, de unge kommer fra.

Pædagogik og metode

Kernen I vores pædagogiske arbejde – relationen

Den Selvejende Institution Storskoven ønsker at skabe et alternativ til det, de unge kommer fra. I den daglige praksis sikres dette ved, at de unge oplever omsorg og struktur i hverdagen. På Storskoven betoner vi relationen i det pædagogiske arbejde.

Relationsarbejdet bygger på Sterns teori om udvikling af relationskompetence, hvor unges udvikling ses som en proces, hvor mennesket gennem gensidige bekræftende relationer, bliver sig selv. Dette betyder, at den unge, i sin udvikling, skal trækkes fremad af pædagogerne, som giver retning til den unges videre udvikling. relationen skal bæres af engagement, tillid og respekt.

Et andet væsentligt træk ved dagligdagen på Storskoven er glæden og humoren i de daglige relationer. Glæden, humoren og den gode energi, er med til at den unge ser episoder og handlinger fra en anden og positiv vinkel og ikke føler sig udstillet i samme grad.

Metode og pædagogik

Vi kombinerer den individuelle socialpædagogiske tilgang med faste, tydelige og trygge rammer. Dette sker gennem social tilpasning, struktureret hverdag, aktiv skolegang, beskæftigelse og forældreinddragelse.

Når en ung indskrives hos os, kommer vedkommende ofte fra kaotiske forhold, hvor svigt og uforudsigelighed har været en del af dagligdagen. Disse unge har ofte en meget ringe tillid til omverdenen og til de voksne, der skal tage ansvaret for dem. De har været vant til selv at skulle tage et “voksen”- ansvar. Det har givet dem en skæv udvikling – socialt og følelsesmæssigt. Her bruger vi strukturen som et redskab til at stille relevante og alderssvarende krav til den enkelte unge om almindelige normer (opdragelse) og til at give dem en normal døgnrytme.

I metoden tages desuden afsæt i PAS (Pædagogisk Analyse System), der, via testning, afdækker den unges kompetencer, potentialer og problemstillinger. Den unge får foretaget en PAS-vurdering senest en måned efter ankomst. PAS-testen indgår også som en vigtig del i udviklingsplanen og er et væsentlig redskab i Storskovens arbejde med de unge.

PAS

PAS (Pædagogisk Analyse System) og er et neuropædagogisk redskab til udredning af de unges måder at løse opgaver på. PAS er udviklet for at finde potentialer og forudsætninger for læring, altså at identificere, hvad den unge kan eller kan med hjælp. PAS systemet er inspireret af flere kilder heraf kan nævnes Alexander Luria, Lev Vygotsky, Howard Gardner og Reuven Feuerstein. Fælles for kilderne er at mennesker forstås som individer med mangfoldige og foranderlige muligheder og PAS placerer sig derfor metodisk i en dynamisk ramme.

PAS er et redskab, som alle faggrupper kan bruge og er altså ikke forbeholdt f.eks. psykologer. Man skal dog for at gøre brug af det gennemgå en PAS konsulent uddannelse.

Når der flytter en ny ung ind hos os bliver den unge PAS vurderet. PAS vurderingen gennemføres snarest efter indflytningen, så vi så tidligt som muligt har et grundlag at arbejde pædagogisk efter og dermed udarbejde hensigtsmæssige udviklingsplaner. Når den unge har boet på opholdsstedet Storskoven i et halvt til et helt år, gennemføres PAS vurderingen igen. Ved genvurderingen kan vi resultatdokumentere og revidere udviklingsplanerne. På denne måde kan vi løbende evaluere den unges udvikling og dokumentere udviklingen for den unge, forældrene og sagsbehandlere i kommunerne.

Vi har mange års erfaring med PAS systemet. Kontakt os endelig og hør nærmere om forløbet.