Målgrupper

Målgruppe A er unge mellem 13 og 23 år, med dårlige sociale kompetencer, og som evt. også har et tidligere eller begyndende misbrugsproblem.

Målgrupper

Den Selvejende Institution Storskoven er godkendt til både § 66 stk. 5 og § 107 jf. Serviceloven

Der arbejdes med forskellige målgrupper.

Målgruppe A er unge mellem 13 og 23 år, med dårlige sociale kompetencer, og som evt. også har et tidligere eller begyndende misbrugsproblem. De unge har brug for massiv støtte i hverdagen, og har så dårlige sociale kompetencer og uhensigtsmæssige overlevelsesstrategier, at de ikke er i stand til at fungere sammen med andre. Deres selvbillede samt deres opfattelse af omverdenen er i vidt omfang irrationelt og urealistisk. De mistolker andre, og bliver selv misforstået, hvilket medfører, at de er i konstant alarmberedskab, og kan virke enten aggressive, udadreagerende og konfliktsøgende eller indadvendte og sky, når de er sammen med andre mennesker. Der er altså tale om utilpassede unge.

Målgruppe B er unge, der står tæt på en udslusning til et selvstændigt voksenliv

Det er unge, der enten er i et anbringelsesforløb på Storskoven, og som snart kan udsluses, eller unge, visiteres direkte udefra med henblik på snarlig udslusning. De unge har eller har haft samme vanskeligheder, som de unge i Storskovens første målgruppe, men som har udviklet eller tillært sig sociale kompetencer og hensigtsmæssige handlemuligheder, der gør dem fortrolige med de regler, normer og traditioner, der er i vores samfund. Det er altså unge, der har knap så mange komplekse problemer, men som har brug for grundig forberedelse til et selvstændigt liv, der sandsynligvis ligger inden for en overskuelig fremtid. Den primære forskel på de to målgrupper handler om, hvor belastede de unge er af deres problematikker, og dermed også om, hvor høj en normering, der skal til for at gennemføre en effektiv pædagogisk behandling/udvikling.

Som udgangspunkt indskriver Storskoven kun unge under 22 år. Er den unge anbragt på Storskoven og i gang med STU eller andet uddannelsesforløb kan de unge blive boede på Storskoven indtil det 28 år.

Storskoven er desuden godkendt til at modtage unge i en ungdomssanktion, fase 2.