Værdigrundlag

Storskovens målgruppe er samfundets mest sårbare og udsatte unge. Det er derfor vigtigt for os, at udgøre et pædagogisk alternativ for netop de unge.

Vi arbejder ud fra en individuel tilrettelagt udviklingsplan, der tager afsæt dels den i eksisterende handleplan og den relation vi opbygger til den unge. Vi arbejder med udgangspunkt i den unges kompetencer og nærmeste udviklingszone.

I mødet med de unge skal vi træde ind ligeværdigt og uden forbehold, forudfattede domme og bedreviden. Vi skal med lyttende åbenhed, indføling og indlevelsesevne stille vores “mere-forståen” til tjeneste for den unges “egen forståen” af sin situation, sine behov, udsigter og handlemuligheder.

Anerkendelse handler om at gøre den unge synlig og betragte ham som ligeværdig interventionspartner. Ligeværdighed betyder ikke nødvendigvis, at man er ligestillet, men at man er ligeværdige parter i relationen.

Værdigrundlag | Storskoven