Tilsynsrapporter

Tilsynet med Storskoven består primært af 1 til 2 anmeldte tilsynsbesøg, med udgangspunkt i en forud tilrettelagt dagsorden med generelle temaer.

Tilsynet med Storskoven foretages af Sociale tilsyn, region syd

Tilsynet med Storskoven består primært af 1 til 2 anmeldte tilsynsbesøg, med udgangspunkt i en forud tilrettelagt dagsorden med generelle temaer. Dertil kommer der uanmeldte tilsynsbesøg, hvor opholdsstedet opsøges på tidspunkter, hvor det er muligt at få et godt indblik i stedets pædagogiske praksis.

Derudover afholdes møder, hvor Storskoven og det sociale tilsyn drøfter forskellige forhold, f.eks. ændringer i driften, målgruppen, ledelsessparring eller i forhold til den kvalitetsmæssige udvikling af et eksisterende tilbud eller udvikling af nye tilbud.

Storskoven har en løbende dialog med socialtilsynet

Denne kontakt kan bestå i telefoniske samtaler eller aftalte besøg, i forhold til særskilte problemstillinger.

Socialtilsynet fører tilsyn med et højt antal private opholdssteder og botilbud, hvilket gør det muligt at skabe og opretholde et stærkt fagligt miljø.

Storskoven har gennem de sidste mange år haft et godt og solidt samarbejde med Socialtilsynet, som bygger på åbenhed, respekt og dialog.

Du kan læse vores tilsynsrapporter her:

September2021, Storskoven

August 2021, Byskov

August 2021, Nyskov

Oktober 2021, Lilleskoven

Maj 2021