Tilsynsrapporter

Tilsynet med Storskoven foretages af Center for Opholdssteder, botilbud og plejefamilier tilhørende Assens Kommune.

Tilsynet med Storskoven består primært af 1 til 2 anmeldte tilsynsbesøg, med udgangspunkt i en forud tilrettelagt dagsorden med generelle temaer. Dertil kommer et uanmeldt tilsynsbesøg, hvor opholdsstedet opsøges på tidspunkter, hvor det er muligt at få et godt indblik  i stedets pædagogiske praksis. Derudover afholdes møder, hvor Storskoven og Center for Opholdssteder drøfter forskellige forhold, f.eks. ændringer i driften, målgruppen, ledelsessparring eller i forhold til den kvalitetsmæssige udvikling af et eksisterende tilbud eller udvikling af nye tilbud.
Storskoven har en løbende dialog med Center for Opholdssteder. Denne kontaktkan bestå i telefoniske samtaler eller aftalte besøg, i forhold til særskilte problemstillinger.

Center for Opholdssteder, botilbud og plejefamilier fører tilsyn med et højt antal private opholdssteder og botilbud, hvilket gør det muligt at skabe og opretholde et stærkt fagligt miljø.

Storskoven har gennem de sidste mange år haft et godt og solidt samarbejde med Center for Opholdssteder, som bygger på åbenhed, respekt og dialog.

Du kan læse tilsynsrapporterne her:

Tilsynsrapporter | Storskoven