Om os

Storskoven er en selvejende institution som har specialiseret sig i pædagogisk arbejde med unge (mellem 13 og 28 år med adfærdsmæssige, sociale eller psykiske problemstillinger.

De Socialepædagogiske Behandlingssteder Storskoven

Hvem og hvor er vi?

Storskoven er en selvejende institution som har specialiseret sig i pædagogisk arbejde med unge (mellem 13 og 28 år med adfærdsmæssige, sociale eller psykiske problemstillinger. Vi tilbyder udviklingsmulighed for unge, der er kommet skævt ind på ungdomslivet, og vi giver et kærligt skub til de unge, der har begyndende misbrug, kriminalitet og tegn på mistrivsel.

Vi ligger placeret centralt i landet og centralt på fyn, hvilket vil sige, at vores geografiske beliggenhed er central for både jyske, sjællandske og fynske kommuner. Vi bor lige på den anden side af byskiltet, og er derfor i gåafstand til byen samt 13 minutter fra Odense i tog.

DSI Storskoven har 3 afdelinger beliggende ved Tommerup, Glamsbjerg og Bogense.

Desuden er der 3 træningslejligheder, der anvendes til efterværn eller §107

Målgruppen

Den Selvejende Institution Storskoven er godkendt til både § 66 stk. 1 nr 6 og § 107 jf. Serviceloven.

Der arbejdes med forskellige målgrupper.

Målgruppe A er unge med dårlige sociale kompetencer, og som evt. også har et tidligere eller begyndende misbrugsproblem. De unge har brug for massiv støtte i hverdagen, og har så dårlige sociale kompetencer og uhensigtsmæssige overlevelsesstrategier, at de ikke er i stand til at fungere sammen med andre. Deres selvbillede samt deres opfattelse af omverdenen er i vidt omfang irrationelt og urealistisk. De mistolker andre, og bliver selv misforstået, hvilket medfører, at de er i konstant alarmberedskab, og kan virke enten aggressive, udadreagerende og konfliktsøgende eller indadvendte og sky, når de er sammen med andre mennesker. Der er altså tale om utilpassede unge.

Målgruppe B er unge, der står tæt på en udslusning til et selvstændigt voksenliv. Det er unge, der enten er i et anbringelsesforløb på Storskoven, og som snart kan udsluses, eller unge, visiteres direkte udefra med henblik på snarlig udslusning. De unge har eller har haft samme vanskeligheder, som de unge i Storskovens første målgruppe, men som har udviklet eller tillært sig sociale kompetencer og hensigtsmæssige handlemuligheder, der gør dem fortrolige med de regler, normer og traditioner, der er i vores samfund. Det er altså unge, der har knap så mange komplekse problemer, men som har brug for grundig forberedelse til et selvstændigt liv, der sandsynligvis ligger inden for en overskuelig fremtid. Den primære forskel på de to målgrupper handler om, hvor belastede de unge er af deres problematikker, og dermed også om, hvor høj en normering, der skal til for at gennemføre en effektiv pædagogisk behandling/udvikling.

Som udgangspunkt indskriver Storskoven kun unge under 22 år. Er den unge anbragt på Storskoven og i gang med STU eller andet uddannelsesforløb kan de unge blive boede på Storskoven indtil det 28 år.

Storskovens afdelinger er desuden godkendt til at modtage unge i ungdomssanktion, fase 2 og 3.