Nyskov

Nyskov

Nyskov består af 1 selvstændig lejlighed beliggende i Gelsted. Lejligheden er primært for unge, der i forvejen er indskrevet i DSI Storskoven. Nyskov er tiltænkt som udslusningslejlighed, hvor vi kan hjælpe vores unge det sidste stykke af vejen til et 100% selvstændigt ungdomsliv. Indsatsen i lejlighederne er altid defineret ud fra den enkeltes behov, og indsatsen tilrettelægges så den giver mest mulig støtte og guidning.

Nyskov er dog også godkendt til skærmede forløb, hvor indsatsen er langt mere massiv og hvor normeringen er høj.

Nyskov er godkendt til at huse unge i alderen 13-27 år, såvel §66 og §107