Konsulenterne

EFTERVÆRN

Efter ophold på Storskoven er der mulighed for at etablere et efterværn, hvad enten den unge skal videre til en anden institution, i familiepleje, bofællesskab eller i egen bolig. Meningen med efterværnet er at anvende den viden og relation, kontaktpædagogen har fået, så den unge hurtigt og skånsomt bliver integreret i en ny hverdag/situation.

PRISER

For at få priserne for ydelserne på Storskoven kontakt:

Steen Gaardsted, tlf. 60 40 37 36.

Konsulenterne | Storskoven