Konsulenterne

EFTERVÆRN

Efter ophold på Storskoven er der mulighed for at etablere et efterværn, hvad enten den unge skal videre til en anden institution, i familiepleje, bofællesskab eller i egen bolig. Meningen med efterværnet er at anvende den viden og relation, kontaktpædagogen har fået, så den unge hurtigt og skånsomt bliver integreret i en ny hverdag/situation.

AFLASTNING

Storskoven tager imod unge i aflastning. Der er mulighed for faste ordninger eller hjælp ved akut opståede behov. Rammerne omkring aflastningen fastsættes i forhold til den unges behov og kompetencer. Der er dermed mulighed for at have specielle fokusområder i aflastningen, såsom socialisering, fysisk aktivitet, stimulireduktion, netværkspleje og meget mere.

AD HOC ENKELTMANDSPROJEKTER

Storskoven tilbyder at løse de udfordringer, kommunen måtte have med en eller flere særligt belastede unge. Det kan være akutte tiltag, der kræver handling her og nu, eller særligt tilrettelagte projekter, der f.eks. inkluderer sommerhusophold i Danmark, eller ophold i vildmarken i udlandet.

Alle enkeltmandsprojekter på Storskoven skal søges og godkendes hos Socialtilsynet.

PRISER

For at få priserne for ydelserne på Storskoven kontakt:

Steen Gaardsted, tlf. 60 40 37 36.

Konsulenterne | Storskoven