Skolens mål

Skolens mål

Objektive mål

Skolen er som udgangspunkt et fagligt miljø, der skal øge den de unges kompetencer og forbedre deres muligheder, set i et fremtidigt perspektiv. Elever, der har opnået tilstrækkelig faglige kunnen, afslutter skoleforløbet med Folkeskolens afgangsprøve. Der fastlægger vi individuelle mål, tilpasset de unges niveau, så de bliver klædt på til at kunne klare sig bedst muligt fagligt, og hver især får en realistisk opfattelse af fremtidsmuligheder.

Subjektive mål

Det grundlæggende mål for opholdsstedet Storskovens Interne Skole er at give den unge en ny oplevelse af det at gå i skole. Vi ønsker en skolekultur, hvor det skal være sjovt/rart, lærerigt og tilpas udfordrende at gå i skole. Den unge skal genopleve værdigheden til at opnå viden, så der skabes mod og tro på, at det kan lade sig gøre at lære.