Pædagogik

Pædagogik

Skolen arbejder ud fra et bredt undervisningsperspektiv. Den inddrager de unges sociale og personlige problemer som et vigtigt indhold i undervisningen, således at det sidestilles med det faglige indhold og danner forudsætning for undervisningen. Der er fokus på at skabe forudsætning for læring og udbedre de konkrete, faglige huller, som de unge har. Skolen arbejder dels med et individorienteret fokus, dels (og ikke mindst) med et socialt fokus, hvor individet ses som en social størrelse, der dannes og udvikles sammen med andre.

Didaktik

Undervisningen på Storskovens Interne Skole er baseret på en meget tæt relation mellem den unge og læreren. Den “gode” relation mellem lærer og elev på Storskoven betragtes som et nødvendigt grundlag for en positiv udvikling hos de unge. Strukturen er tilrettelagt således, at én til én undervisning er den primære undervisningsform. Vi imødekommer så vidt muligt de individuelle læringsstile de unge har.

Praktik

Udover den primære undervisningsdel på Storskoven arbejder vi sideløbende med arbejdspraktikker og lignende, der skal give den enkelte elev et større kendskab til forskellige fagområder og gøre det muligt for ham at afdække sine interesser/motivation/evner og fremtidsvisioner. Praktikken kan kombineres med skolegangen, hvilket ofte viser sig at være en god model for skolegang for mange af vores unge.