Kontakt os i dag

Intern Skole

Storskovens Interne Skole

Storskoven Intern Skole tilbyder et skoleforløb til børn og unge i den skolepligtige alder, der af forskellige årsager kan stå med et afbrudt skoleforløb, eller som har gavn af ekstra tid og fagligt løft inden afgangsprøverne i grundskolen. Skolen er pr. januar 2020 omplaceret i nye, nyrenoverede rammer og rummer, udover en række interne elever fra egne bosteder, nu også i stigende grad eksterne elever fra andre hjem på Fyn.

Skolen er underlagt folkeskolelovens retningslinjer og bestemmelser, og er under Tommerup Skole i forhold til 9. klasse afgangsprøve. Vi arbejder ud fra individuelle behov og kompetencer, som giver mulighed for et skoletilbud, som den unge kan overskue og vigtigst; have en reel chance for at fuldende med succes. Undervisningen planlægges med udgangspunkt i de unges egen verden, så de har mulighed for at referere til kendte emner og interesser i den daglige undervisning, men bliver også præsenteret for ukendt stof, som åbner deres verden, provokerer og undrer. Vi har pligt til at vise, at vi tror på dem, at de kan mestre med rette hjælp og støtte.

Det er vigtigt for os, at vi har en hverdag sammen på skolen, hvor der er plads til humor, grin og at dét at komme i skole er et rart sted at være. Det skal være trygt.

Alle vores elever er udfordret fagligt eller socialt og har på mange måder haft en traumatiseret skoletid. Vi arbejder ud fra, at udvikling kommer gennem relationer og aktiviteter. Dette appellerer til både opfindsomhed og vedholdenhed i relationen til eleverne. Vi ser det som vores vigtigste opgave at danne til ’det hele menneske’, give strategier og handlemåder, som eleverne konstruktivt kan bygge videre på i livet fremover.

Vi møder den enkelte elev i øjenhøjde og er klar over at vi har ansvaret for relationen. Vi ser på elevernes forskellige traumatiske opvækst og tilpasser undervisningen, så den ikke stiller eleverne i overkrav, hverken faglig eller følelsesmæssigt.

Derfor prioriterer vi forskellige tilbud til de unge; vi eget sanserum, hvor eleverne kan komme op med en professionel og mærke dem selv og få tanket op ”indefra”. Det kan b.la. være ved hjælp af massage med yogabolde, NADA-behandling eller mindfulness. Vi tilbyder praktikker flere gange i løbet af skoleåret, da vi tror på værdien i at komme ud at prøve sig selv af, både hvad angår tanken, eller drømmen, om et bestemt fag eller jobtype, men også øvelsen i at passe et job og være en del af en arbejdsplads. Derudover kan eleverne også komme i brobygning på diverse uddannelsesinstitutioner, sammen med vores interne vejleder, for at blive præsenteret for nogle af de muligheder der findes, og som kan være aktuel for den enkelte, efter endt skoletid hos os.

Vores værdier

  • Eleverne gør det så godt, de kan, med de forudsætninger, de har.
  • Ansvaret for kvaliteten i relationerne ligger hos de voksne.
  • Elevernes trivsel og udvikling sker igennem af at blive mødt med værdighed, vedholdenhed og venlighed.

 

”Alle har brug for, at nogen tror på dem.”