Intern Skole

Storskovens Interne Skole

Storskoven Skole tilbyder et særligt tilrettelagt skoleforløb til unge i den skolepligtige alder, der af forskellige årsager enten står med afbrudt skoleforløb, eller ikke har profitteret nok af tidligere indsatser.

Skolen lægger sig op ad folkeskolelovens retningslinjer, men arbejder ud hver enkelte ungs individuelle behov og kompetencer og giver dermed mulighed for at tilrettelægge et tilbud, som den unge kan overskue og magte.

Skolen er pr. januar 2020 omplaceret i nye, nyrenoverede rammer og rummer, udover en række interne elever fra egne bosteder nu også i stigende grad eksterne elever fra hele landet. Vi arbejder ud fra tanken om, at det skal være trygt at gå i skole, hvorfor en tydelig daglig struktur og klare rammer prioriteres højt, ligesom undervisningen leveres med et krav om høj faglighed blandt personalet. Det er vigtigt for os, at de unge føler sig som en del af et fællesskab og har lyst til og motivation for at komme i skole.

Selve undervisningen planlægges derfor med udgangspunkt i de unges egenverden, således at de unge har rig mulighed for at referere til kendte emner og interesser i den daglige undervisning, ligesom de i fællesskabet kan dele erfaringer og oplevelser.