Pædagogik

Pædagogik og metode

Kernen i vores pædagogiske arbejde – relationen

Den Selvejende Institution Storskoven ønsker at skabe et alternativ til det, de unge kommer fra. I den daglige praksis sikres dette ved, at de unge oplever omsorg og struktur i hverdagen. På DSI Storskoven betoner vi relationen i det pædagogiske arbejde.

Relationsarbejdet bygger på Sterns teori om udvikling af relationskompetence, hvor unges udvikling ses som en proces, hvor mennesket gennem gensidige bekræftende relationer, bliver sig selv. Dette betyder, at den unge, i sin udvikling, skal trækkes fremad af pædagogerne, som giver retning til den unges videre udvikling. relationen skal bæres af engagement, tillid og respekt.

Et andet væsentligt træk ved dagligdagen på Storskoven er glæden og humoren i de daglige relationer. Glæden, humoren og den gode energi, er med til at den unge ser episoder og handlinger fra en anden og positiv vinkel og ikke føler sig udstillet i samme grad.

Metode og pædagogik

Byskov er en afdeling, hvor de enkelte beboer afprøver det at bo i egen bolig, men med støtte fra kendte personaler og pædagogiks tilgang. Den pædagogiske praksis tilrettet altid den enkelte og tager udgangspunkt i at afhjælpe, kompensere og tillære færdigheder og kompetencer, der gør det muligt, på sigt, at bo helt selv i egen bolig.

PAS

PAS testen bruges også som arbejdsredskab i den daglige praksis på Byskov, og der vil ud fra den tages højde for de ressourcer den enkelte har, og som kan bruges i læring af nye kompetencer.

PAS (Pædagogisk Analyse System) og er et neuropædagogisk redskab til udredning af de unges måder at løse opgaver på. PAS er udviklet for at finde potentialer og forudsætninger for læring, altså at identificere, hvad den unge kan eller kan med hjælp. PAS systemet er inspireret af flere kilder heraf kan nævnes Alexander Luria, Lev Vygotsky, Howard Gardner og Reuven Feuerstein. Fælles for kilderne er at mennesker forstås som individer med mangfoldige og foranderlige muligheder og PAS placerer sig derfor metodisk i en dynamisk ramme.

PAS er et redskab, som alle faggrupper kan bruge og er altså ikke forbeholdt f.eks. psykologer. Man skal dog for at gøre brug af det gennemgå en PAS konsulent uddannelse.

Når der flytter en ny ung ind hos os bliver den unge PAS vurderet. PAS vurderingen gennemføres snarest efter indflytningen, så vi så tidligt som muligt har et grundlag at arbejde pædagogisk efter og dermed udarbejde hensigtsmæssige udviklingsplaner. Når den unge har boet på opholdsstedet Storskoven i et halvt til et helt år, gennemføres PAS vurderingen igen. Ved genvurderingen kan vi resultatdokumentere og revidere udviklingsplanerne. På denne måde kan vi løbende evaluere den unges udvikling og dokumentere udviklingen for den unge, forældrene og sagsbehandlere i kommunerne.