Kontakt os i dag

Den Selvejende Institution Storskoven

Velkommen til DSI Storskoven

Storskoven er en selvejende institution som har specialiseret sig i socialpædagogisk arbejde med unge i alderen 12 og 28 år. Primært arbejder vi med unge som er sårbare, har adfærdsmæssige, sociale eller psykiske udfordringer. Vi tilbyder støtte og et fundament hvor der er tid og ro til at finde fodfæste og udvikle sig. Det må naturligvis være individuelt, hvad der er det optimale for en enkelte, men om det er skole, praktisk, job, behandling af misbrug eller noget helt andet, så støtter og motiverer vi de unge hver dag, for at de kan møde op til det, som er for deres bedste.

Vi ligger centralt placeret på Fyn, og kan derfor være geografisk fordelagtig for både jyske, sjællandske og fynske kommuner. Storskoven ligger i udkanten af Tommerup, en mindre by sydvest for Odense. Der er gåafstand til byen som rummer diverse sports – og indkøbsmuligheder samt togforbindelse til Odense, som tager 13 minutter fra Tommerup St.

Udover Storskoven i Tommerup, har vi yderligere to hjem; det ene i Bred ved Vissenbjerg og den anden nær Bogense på Nordfyn. Desuden er der 4 træningslejligheder, der anvendes til ungestøtte, §114-116, samt egen intern grundskole beliggende i Tommerup.

”Relationer er det vigtigste, vi har. Nærvær er det vigtigste, vi kan give.”

 

 

At blive anbragt er et af de største indgreb der kan ske for et barn, eller ung, dets opvækst. I Danmark tæller tallet i disse år knap 14.000 anbringelser, det svarer til omkring 1% af alle vores børn og unge i landet. Cirka to tredjedele kommer i plejefamilier, den resterende tredjedel anbringes på børne – og ungehjem, deungesvilkår; 2024. Det er et kæmpe ansvar vi som samfund står overfor, og især os, som med vores profession inden for feltet, har valgt at vie dele af vores liv til præcis disse børn og unge, som er havnet i et af livets mest sårbare og udsatte positioner; at miste sit hjem.

Kan vi nogensinde stå i stedet for dét, som mangler fra deres primære omsorgspersoner og biologiske forældre? Sandsynligvis ikke. Men det vi kan give dem, er det absolut bedste af det næstbedste:

I over 25 år har Den Selvejende Institution Storskoven haft anbragte børn og unge boende. Grunden til at vi har kunne eksistere i så lang en årrække er, at der i vores kerne af opgaven ligger hjertevarme og ægthed. Vi tror på, at det at skabe et rigtigt hjem med dets unges eget præg og medbestemmelse, oprigtig interesse, omsorg og nærvær danner vi de bedste forudsætninger til et fundament, hvor et menneske kan finde ro og tryghed, opleve stabilitet og tilhørsforhold. Det er med ligeværdighed, tillid og respekt, at vi opbygger sunde og værdifulde relationer til hinanden på Storskoven – allervigtigst mellem barnet/den unge og de voksne, men vigtigt er også, at hjælpe med at opbygge, og vedligeholde, relationer de unge imellem og til andre mennesker eller forhold i livet.

Vi på Storskoven bestræber os på at være de trofaste og omsorgsfulde voksne, som kan være medvirkende til, at barnet/den unge skaber sig et liv det er glad for, og når sine mål – store som små. Vi tror på dem, ser deres potentialer og ser dem, for dem de er. Vi forsørger gennem relationen, motiverende samtaler, støtte og opbakning, at få de unge til at lykkes. Til at opnå succes. I dagligdagen og dermed på længere sigt. Det er ikke alle frø vi sår i nuet, som kan drages nytte af med det samme. Nogle kræver længere tid, men forhåbentlig sår vi frø, som kan være frugtbare og brugbare for kommende faser videre i tilværelsen.

null

Storskoven

Læs mere her

null

Nordskoven

Læs mere her

null

Lilleskoven

Læs mere her

”Omsorg, nærhed og tryghed.”

Hjemmene Storskoven, Nordskoven og Lilleskoven

Ens for de tre hjem, fordelt på tre matrikler på Fyn, er, at de unge vil opleve følelsen af at have et rigtigt hjem. Det er essentielt for os, som personale, at vi viser den respekt, at det er børnenes og unges hjem, som vi træder ind i. Der skal være plads til, at de kan være lige præcis dem de er.

Derfor kan det ikke vides med sikkerhed, i første færd, hvilket af de tre hjem, som er rette for præcis dét barn eller dén ung. Det handler så vidt både om barnet/den unges behov og udfordringer, men også om hvilke børn og unge, vi har boende i forvejen og hvordan dynamikken derfor er i de forskellige hjem. Det må derfor vurderes og besluttes i mødet med barnet/den unge.

Vi har børn og unge som er anbragte efter Barnets Lov i henhold til §32, §46-47 samt ungestøtte i henhold til §114-116. Derudover er vi godkendt til at modtage unge som er i sanktion – fase 2 og 3.

Ligeledes er vi godkendt til voksne anbragt efter loven om social service §107.

 

Vores værdi – og fælles pædagogiske grundlag:

 

  • Alle gør det så godt de kan, med de forudsætninger, de har.

  • Ansvaret for kvaliteten i relationerne ligger hos de voksne.

  • Unges trivsel og udvikling sker igennem af at blive mødt med værdighed, vedholdenhed og venlighed.