De socialpædagogiske

behandlingssteder

De socialpædagogiske opholdssteder

Afdeling Storskoven har specialiseret sig i pædagogisk arbejde med unge mellem 13 og 28 år med adfærdsmæssige, sociale eller psykiske problemstillinger.

Aktivering og uddannelse er nøgleord på afdeling Storskoven, da vi mener, at det har afgørende betydning for den unges fremtid og selvbillede.

Relationsarbejdet med de unge er af afgørende betydning og vægtes højt.

Storskoven modtager unge i alderen 13-28, dog er vi altid skarpe på hvilken alder vi indskriver i, da vi ikke er interesseret i en ungegruppe, som ikke fungerer på tværs af alder og problematikker.

Storskovens målgruppe er:

 • Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Dømt til strafferetlig foranstaltning
 • OmsorgssvigtAngst
 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd

Storskoven tilbyder døgnophold til unge mellem 13-28 år.

Storskoven arbejder ud fra en individuel tilrettelagt behandlingsplan, hvor der tages udgangspunkt i handleplan og udviklingsplan. Storskoven er beliggende tæt på Tommerup, der med tog og busforbindelser til Odense,  nyder godt at de aktiviteter, uddannelse og beskæftigelse der forefindes her.

Storskoven vægter derfor uddannelse og beskæftigelse højt, og ser det som en væsentlig grundsten i behandlingen.

Vi prøver så vidt det er muligt, at benytte os af lokalforankrede tilbud, da vi ligger så centralt, det være sig tilbud i nærområdet eller Odense.

Storskoven udarbejder en PAS vurdering, der ligger til grund for den individuelle behandlingsplan for hver enkelt ung på afdelingen. Ydermere tilbyder der kognitive samtaler, NADA, DAT og livshistorie.

På Nordskoven er vi altid klar til at modtage unge mennesker som har brug for tydelig rammesætning, genkendelighed og autentiske voksne omkring sig.

Vi tror på at relation og motivation er nøglebegreber i en pædagogisk behandling, men husker samtidig at glæde, sjov og et kærligt skub nødvendigvis også må være en del af hverdagen.

Nordskoven modtager unge mennesker i alderen 15-25. Vi er godkendt til såvel §66 og §107.

Vores målgruppe er:

 • Personlighedsforstyrrelse
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Ikke-personfarlig kriminalitet
 • Personfarlig kriminalitet
 • Dømt til strafferetlig foranstaltning
 • Omsorgssvigt
 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Selvskadende adfærd

Nordskoven tilbyder døgnophold, hvor vi vægter struktur, fællesskab og tydelighed.

Vi arbejder målrettet ud fra handleplaner, udviklingsplaner og behandlingsplaner. Nordskovens pædagogik tager udgangspunkt i en struktureret hverdag, hvor der arbejdes såvel ud fra fælles gøremål, og individuelle ugeskemaer.

Der udarbejdes altid en PAS vurdering af hver enkelt ung, og denne anvendes til at tilrettelægge den bedst mulige behandlingsplan.

Der tilbydes desuden altid NADA og kognitive samtaler.

På Lilleskoven er vi altid klar til at modtage unge mennesker som har brug for tydelig rammesætning, genkendelighed og autentiske voksne omkring sig. Lilleskoven modtager unge i §66 i alderen fra 12-18(22).

Lilleskoven er beliggende i Bred 15km fra Odense. Lilleskoven er et stort ældre hus, med plads til 8 beboere. Der er på området en stor fiskesø, hvor der i de lune perioder kan bruges timer på fiskeri.

Vi tror på at relation og motivation er nøglebegreber i en pædagogisk behandling, men husker samtidig at glæde, sjov og et kærligt skub nødvendigvis også må være en del af hverdagen. Velkommen til Lilleskoven!

Vi gør meget ud af, at fritiden også dækkes efter individuelle behov og ønsker, Vi forsøger så vidt det er muligt at benytte os af lokalforankrede tilbud, men vi tilbyder ligeledes diverse aktiviteter på matriklen, som f.eks pool, gaming, fitness og fiskeri.

Der arbejdes altid ud fra en individuel plan, således individuelle mål, ønsker og tiltag kan tilgodeses. Lilleskoven fungerer dog som et fællesskab og der vil være aktiviteter og ugentlige gøremål der foregår i fælles rammer.

En positiv tone i det daglige er væsentligt og vi forsøger at fastholde detaljer, der indgyder til en positiv tilgang; duft af hjemmebag, god mad, blomster i vindueskarmen, orden på fællesarealer m.v.

De unge bor på store lyse eneværelser med egen lås, hvor der er plads til at indrette som man vil  – en stor seng, stort fjernsyn eller store højttalere. Vi har gode fællesarealer med rum til bordtennis, pool, trommer m.v.

Storskovens konsulenter har til formål at hjælpe unge videre i f.eks efterværn. Konsulenter varetager såvel interne som eksterne forløb, der skræddersys i tæt samarbejde med de kommunale instanser.

Målgruppen for vores konsulenter er primært unge i alderen 13-28, men kan i særlige tilfælde levere ydelser uden for målgruppen.

Målgruppen afspejler de målgrupper der er på de enkelte afdelinger, da det er her vi har vores ekspertise, og ønskes der specielle ydelser drøftes dette i visitationen.

Konsulenterne tilbyder typisk:

Efterværns løsninger

Alternativ til anbringelser løsninger, hvor der ydes en massiv støtte i hjemmet gerne med vores interne skole som tillægsydelse.

§85 støtte

Den Interne Skole tilbyder et særligt tilrettelagt skoleforløb til unge i den skolepligtige alder, der af forskellige årsager enten står med afbrudt skoleforløb, eller ikke har profitteret nok af tidligere indsatser.

Skolen arbejder ud hver enkelte ungs individuelle behov og kompetencer og giver dermed mulighed for at tilrettelægge et tilbud, som den unge kan overskue og magte.

Storskovens interne skole, indskriver primært elever fra de 3 afdelinger under DSI Storskoven, men vi modtager gerne eksterne elever, der visiteres af deres hjemkommune.

Skolen underviser efter de samme ministerielle regler der gælder for en skole godkendt under §10.

Skolens mål er at være et alternativ til en folkeskole, og der samarbejdes derfor tæt med den lokale folkeskole vedrørende eksamen, faglokaler, brobygning og pensum.

Hvor vi er

Vi ligger placeret centralt i landet og centralt på Fyn, hvilket vil sige, at vores geografiske beliggenhed er central for både jyske, sjællandske og fynske kommuner. Vi bor lige på den anden side af byskiltet, og er derfor i gåafstand til byen samt 13 minutter fra Odense i tog.

Hvem vi er

Storskoven er en selvejende institution som har specialiseret sig i pædagogisk arbejde med unge (mellem 13 og 28 år med adfærdsmæssige, sociale eller psykiske problemstillinger. Vi tilbyder udviklingsmulighed for unge, der er kommet skævt ind på ungdomslivet, og vi giver et kærligt skub til de unge, der har begyndende misbrug, kriminalitet og tegn på mistrivsel.

Vores principper

DSI Storskovens principper

 • Ordentlighed
 • Ankendede tilgang
 • Tydelighed
 • Autencitet
 • Uddannelse og Beskæftigelse
 • Gensidig respekt
 • Demokratisk fællesskab

Kontakt os

For yderligere information om vores ydelser på Storskoven, Lilleskoven, Nordskoven og den Interne Skole kontakt forstander Mikkel Røssel , tlf.  31 77 67 41.

Du er også velkommen til at udfylde vores kontaktformular her på siden – så hører du fra os hurtigst muligt.